Barion Pixel
Megítélt gyermektartásdíj érvényesítése az Európai Unióban
2016. október, 24. írta
Dr. Bujdosó Melinda

Megkönnyebbüléssel lép ki a gyermektartásíj megállapítása iránti tárgyalásról a gyermektartásdíjra jogosult szülő, remélve, hogy a bíróság döntésével rendeződik a szülők közötti ádáz harc. Sajnos előfordul azonban, hogy ezt követően még számos lépést kell a jogosultnak tennie a gyermektartásdíj érvényesítése végett. Amennyiben ugyanis a tartásdíjra kötelezett szülő nem fizet és  időközben az Európai Unió valamely országába  költözik - mondjuk egy kedvező állás miatt - akkor a magyar ítélet vagy bírósági egyezség végrehajtása a meghozatala szerinti országtól eltérő uniós országban történik.

Ilyen esetekben hogyan juthat hozzá a gyermektartásdíjhoz a jogosult szülő?

A magyar bíróság, amikor egy általa megállapított gyermektartásdíj végrehajtását kérik az Európai Unió valamely országában csak egy köztes, továbbító szerv, kizárólag a kérelem felvételében jár el, nem dönt a végrehajtásról. A kérelmező szülőnek  tehát ahhoz a bírósághoz kell fordulnia, ahol a gyermektartásdíjat megállapította a bíróság a részére, ez fogja tájékoztatni az eljárás további menetéről, mely egy igen részletesen megtervezett formanyomtatvány kitöltésből áll. Nem kötelező a jogi képviselet az eljárásban, már csak azért sem, mert  az újszerű eljárástípusra figyelemmel a bíróság ügyfélbarát módon segíti   ilyen ügyekben a kezdeményezőt. A kérelem benyújtása előtt javaslom tanulmányozni a  világhálón elérhető „Gyakorlati útmutató a határokon átnyúló tartási ügyek intézéséhez az Európai Unióban” című tájékoztatót, mely felkészíti az ügyfelet az eljárásban szükséges nyilatkozatok megtételére, adatok beszerzésére. A formanyomtatvány is itt érhető el (a bíróságok is ezen útmutató segítségével folytatják le az eljárásukat).


Mit tartalmazzon a kérelem?

Mellékelni kell az döntést tartalmazó ítéletet vagy – nagyobbrészt – a felek bíróság által jóváhagyott egyezségét.  Jelzem, hogy a felek peren kívül tett, akár írásba is foglalt megállapodása ilyen módon nem érvényesíthető. Felgyorsítja az ügyintézés menetét, ha már az első alkalommal benyújtja a szülő a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, a saját vagyoni viszonyainak igazolását, a tartásdíjra kötelezett elérhetőségét, külföldi munkahelyének címét. A megadott lakó-, vagy tartózkodási helynek olyan „élő” lakcímnek kell lennie, ahol a másik fél valóban elérhető, mert különben az eljárás kudarcra van ítélve. Az eljárást az segítené elő  a legjobban, ha a fél már egyből a fenti inetrnetes oldalon elérhető nyomtatvánnyal indítaná meg az eljárását, de ezt a bíróság nem várja el a jogban nem járatos féltől. Ezen nyomtatvány azonban szükséges része az eljárásnak, így – amennyiben a kérelem azt nem tartalmazta – a bíróság megküldi a félnek kitöltés céljából.

Az eljárás egyszerűsíti az államok közötti eljárásokat, mert a tartásra kötelezett külföldi lakcíme, vagyona szerinti ország a magyar bíróság döntését bármiféle vizsgálat nélkül azonnal köteles végrehajtani. Ez jelentősen lerövidíti az igényérvényesítési időt.


Mennyibe fog kerülni nekem, és mennyi időt vesz igénybe az eljárás lefolytatása?

Mind a magyar bírósági, mind a külföldi bírósági szakasz teljes költségmentességet élvez (nem kell illetéket fizetni az eljárás megindításáért, a szükséges iratok fordításának díja nem a felet terheli, a külföldi hatóságokkal való kapcsolatfelvétel nem terheli a fél pénztárcáját)  21 éven aluli gyermek tartására irányuló ügyekben. 21 évnél idősebb gyermek vonatkozásában a megkeresett tagállam már vizsgálhatja a  költségmentességre jogosultságot. A költségmentesség elnyeréséhez a magyar bíróság felhívja a a felet az erre kialakított formanyomtatvány kitöltésére, amely alapján majd a célország dönt a költségmentességről (de a magyar eljárás továbbra is költségmentes marad). Az eljárás menete sokban függ a fél együttműködésétől, azt a bírósági felhívások  pontos teljesítésével tudja elősegíteni. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy nem  teljesen gördülékeny még a határon átnyúló eljárások intézése, számolni kell 1 évvel, mire az ügy a kinti hatóságok előtt is eredményesen lezárul.

Az Igazságügyi Minisztérium a későbbiekben az ügyfél kapcsolattartója

A bíróság a nyomtatványt/okat, a kérelmező által benyújtott iratokkal együtt  továbbítja a központi szervnek, mely nálunk az Igazságügyi Minisztérium, aki iratok fordítását elvégzi, arról a kérelmezőnek nem kell gondoskodnia. A továbbiakban a megkereső és a megkeresett központi hatóság együttműködése biztosítja azt, hogy a kérelem a megkeresett tagállam illetékes hatósága elé kerüljön, a kérelmezőnek legyen a másik tagállamban megfelelő jogi képviselete és az ügy állásáról a kérelmező folyamatosan tájékoztatást kapjon. Így a kérelmező anélkül érvényesítheti igényét, hogy avégett külföldre kellene utaznia, ott ügyvédet kellene megbíznia, fizetnie, vele folyamatosan kapcsolatot tartania és viselnie kellene az ezzel kapcsolatos költségeket.