Barion Pixel
A siker és ami mögötte áll
2017. május, 8. írta
László Enikő
Lehet-e belőlünk is kivételes tehetség, vagy csak az arra hivatottak érhetnek el lehengerlő teljesítményt?

Az emberek tudatába mélyen beleégett az az elgondolás, hogy kizárólagos a kapcsolat a siker és szorgalom, vagyis személyes erőfeszítések között. A nagy siker eléréséhez azonban egyéb meghatározó tényezők is szükségesek, mint például a szerencse, jó időzítés, lehetőségek, vagy olyan elemek, mint a társadalmi-családi háttér.

A siker és a családi háttér összefüggései

Az emberek nem a semmiből érkeznek, tehát nem csak saját magunknak köszönhetjük fényes sikereinket, hanem bizony a származás, örökségek, és pártfogói támogatások is befolyásoló tényezők. Ezért fontos kérdés, hogy a ti családotokban jelen van-e a reálisan optimista beállítódás, a reményérzés? Nehéz ugyanis lelkesen hinni abban egy gyereknek, amit a szülei lehetetlennek tartanak. Az identitás és énkép formálódása legelőször a családban indul útjára. A későbbi hatékony működés alapfeltételét képezi, hogy megkapja-e az egyén azt a kellő mennyiségű támogatást, pozitív visszajelzést, és elfogadást, mely nélkülözhetetlen az önértékelés kialakulásában. Fontos, hogy a szülők közvetítsék, hogy az ember bizonyos mértékig saját sorsának kovácsa lehet, jövőjét befolyásolni képes, és legfőképp, hogy a problémákat meg lehet oldani.

A nevelési elvek fontossága

A demokratikus nevelési stílust alkalmazó családokban a gyerekek megtanulnak döntéseket hozni, tárgyalni és érvelni, önbizalommal telve kiállni magukért és  gördülékenyebben kezelni az élet nehézségeit és lehetőségeit, ezáltal pedig sikeresebb felnőttekké válhatnak.

Létezik született tehetség, ám ez nem elég a boldoguláshoz. A rejtett előnyök és kitáruló ablakok lehetővé teszik bizonyos személyek számára, hogy keményen küzdjenek, és győzelemre vigyék harcukat, kiteljesítsék képességeiket és ez által kivételes tehetségekké váljanak. A siker receptjének fontos összetevője még a tevékenység iránti szenvedély, és a rendíthetetlen győzni akarás, valamint a kellő kitartás, mely tényezők tehát nagyban növelik esélyeinket.

A nagy kérdés: mi is választja el a győzteseket a vesztesektől?

Nyilván több egymásra ható tényező is döntő szerepet játszik a sikeressé válásban, mégis a legfontosabb a saját magunkba és győzelmünkbe vetett hit. Rendíthetetlenül kell hinnünk abban, hogy valamiféleképpen le tudjuk küzdeni az elénk kerülő akadályokat. Bennünk kell, hogy éljen az események kontrollálásába vetett hit, mert e nélkül vágyainkból sajnos csak szertefoszlott álmok lesznek.

Vannak emberek, kik előtt alkalomadtán kitárul egy-egy szerencse-ajtócska. A legtöbb sikeres ember hosszú utat jár be, a kínálkozó alkalmakat előnyeire fordítja, és a kinyíló-ajtócskákon belépve, kemény odaadással és munkával kamatoztathatja tehetségét.